درباره ما
در سال 1379 اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی صورت پذیرفت که در محل موقت دانشکده مشغول به تحصیل گردیدند.
محل اصلی دانشکده در سال 1386 مود بهره برداری قرار گرفت. ساختمان های موجود در دانشکده عبارتند از: ساختمان اداری، ساختمان آموزشی، سالن های آمفی تئاتر و دفاعیه، ساختمان آزمایشگاه شماره 1 و 2،  خوابگاه خواهران و برادران، سلف سرویس، سالن ورزشی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و …
زیربنای ساختمان های دانشکده حدود 43600 متر مربع می باشد، هنچنین مساحت فضای سبز مجتمع بیش از 26 هکتار می باشد که 13000 اصله درخت شامل نخل، مرکبات و درختان غیرمثمر کاشته شده است .
ساختمان اداری با فضای 5000 متر مربع، سلف سرویس با فضای 2950 متر مربع، مسجد با فضای 1200 متر مربع، خوابگاه شماره 1 با فضای 5100 متر مربع، خوابگاه شماره 2 با فضای 6200 متر مربع، کلاس های آموزشی با فضای 7000 متر مربع و آزمایشگاه‌ها با فضای 13000 متر مربع می باشد.
 
*تمامی هزینه های ایجاد ساختمان ها و فضای سبز، توسط خیرین پرداخت گردیده است.

تاریخ خبر : 23/10/1396