تماس با ما

 استان فارس شهرستان گراش بلوار امام حسین(ع)   بلوار دانشجو دانشکده علوم پزشکی گراش

کدپستی: ۵۸۶۶۶ ۷۴۴۱۷

تلفن مستقیم دفتر ریاست:  ۵۲۴۵۲۳۳۹  ۰۷۱

مرکز تلفن دانشکده: 9 - 52448101  071

دورنگار: 07152452335    

پست الکترونیک : info[@]gerums.ac.ir