این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > ایمیل و آدرس-فکس و شماره تماس با دبیرخانه چهارمین همایش آنکولوژی
.: ایمیل و آدرس-فکس و شماره تماس با دبیرخانه چهارمین همایش آنکولوژی

تلفن دبیرخانه: 07152452525

فکس دبیرخانه: 07152452335 

آدرس پستی دبیرخانه: استان فارس، شهرستان گراش، بلوار امام حسین (علیه السلام)، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش.

ابمیل:hamayesh@gerums.ac.ir