این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر کمیته اجرایی

 

                                         خداوند قادر را شاکریم که دگر بار توفیق میزبانی اساتید و صاحب نظران آنکولوژی را به ما ارزانی داشت تا در چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش با استفاده از تخصص و تجربیات این عزیزان گامی ارزشمند در مسیر پیشرفت درمان انواع بیماری ها بر داریم و یقینا حضور ارزشمند این اساتید بزرگوار در شهرستان گراش و بیان و ارائه جدیدترین شیوه ای درمان سرطان روزنه ی امیدی است برای آنانی که علاوه بر چشم دوختن به لطف پروردگار به دستان شفا بخش پزشکان دل بسته اند.