این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

زندگی و مرگ در گفتگوهای علمی سرطان‌شناسان

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش: در روز دوم پنجمین کنگره‌ی سالانه آنکولوژی گراش متخصصین سرطان، تجربیات و تحقیقات خود را در حوزه‌ی سرطان با هم به اشتراک گذاشتند.


ادامه مطلب1398/11/21

دستورالعمل نحوه آماده سازی پوسترها

دستورالعمل آماده سازی پوسترهای خلاصه مقالات پذیرفته شده در پنجمین کنگره آنکولوژی گراش


ادامه مطلب1398/11/07

برنامه زمانبندی ارائه خلاصه مقالات

برنامه زمانبندی ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده در پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش


ادامه مطلب1398/11/06

وضعیت خلاصه مقالات ارسالی

تعیین وضعیت(پذیرش یا عدم پذیرش) خلاصه مقالات ارسالی به پنجمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش


ادامه مطلب1398/11/03

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر