این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر علمی کنگره

پیشرفت علم-پیشرفت انسانیت است و قدمت آن به تاریخ بشریت بر میگردد. هرکس در این وادی در طول تاریخ خشتی بنا نهاده و ماندگار شده است. آرامش و آسایش انسان در گرو مرتفع نمودن مشکلات و حل آن است که بتوان زندگی سالم روحی-جسمی و معنوی افراد فراهم گردد. همه دست اندرکاران این کنگره اعم از اساتید-دانشجویان و حامیان ان نیز با هدف ارتقاء سطح علمی جامعه پزشکی راه را بر خود هموار و چهارمین کنگره آنکولوژی را تدارک دیدند. امید است با الطاف الهی گامی در جهت کم کردن آلام بیماران برداشته شود.