این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر کنگره

 
اساتید معظم-همکاران گرامی-محققین ارجمند و دانشجویان گرانقدر
پیشاپیش معبود يكتا را شاکریم بر اين افتخار بزرگ كه در اسفند ماه 1397 میزبان قدوم پر مهر و صفاي شما از گوشه گوشه ميهن عزیز اسلامي در شهر ولایتمدار گراش، شهر آب انبار های کهن هستيم. مشتاقانه چشم به راه همراهيتان درارسال نتايج ارزشمند تحقيقات و تجربيات گرانسنگ در قالب سخنراني ، پوستر، پانل و بحث و تبادل نظر دوخته ايم. از هم اكنون آماده ايم تا در ادامه برگزاري افتخار آميز كنگره هاي ساليانه آنکولوژی گراش، نظرات همكاران محترم را براي برگزاري هرچه پربارتر و باشكوهتر كنگره چهارم به گوش جان بشنويم و بر ديده، به منت نهيم.