این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آرمان و هدف اصلی

هدف اصلی از برگزاری این کنگره علمی به روز رسانی اطلاعات-تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در زمینه طب سرطان است.


  • برای دستیابی به هدف به روز رسانی اطلاعات-تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در زمینه طب سرطان از اساتید فرهیخته و صاحب نظران این رشته دعوت به عمل آمده تا دانش با ارزش خود را با سایر همکاران به اشتراک بگذارند. امید است حضور جمع کثیری از پزشکان و پرستاران و سایر پژوهشگران در زمینه سرطان شناسی به همرا استید برجسته آنکولوژی در یک فضای علمی و صمیمی موجب تحول و توانمند سازی شرکت کنندگان و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی به بیمار شود.


بازگشت1397/07/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !