این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر تاریخ برگزاری چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش

تغییر تاریخ برگزاری چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی به نهم و دهم اسفند ماه و تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 1 بهمن 1397


ادامه مطلب1397/09/27


محورها

موضوع پنل ها و محورهای چهارمین همایش سالانه آنکولوژی گراش


ادامه مطلب1397/08/25

دبیر خانه همایش

آدرس-تلفن-فکس و ایمیل دبیرخانه چهارمین همایش آنکولوژی گراش


ادامه مطلب1397/08/25

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر