این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کتابچه خلاصه مقالات

کتابچه خلاصه مقالات کنگره جهت بهره برداری عزیزان بر روی وب سایت کنگره قرار گرفت.


ادامه مطلب1397/12/22

برنامه زمانبندی ارائه پوستر وسخنرانی ها

برنامه زمانبندی ارائه پوسترها و سخنرانی ها در چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش جهت بهره برداری


ادامه مطلب1397/11/26

چک کردن کنترل پنل کاربری نویسندگان

چک کردن قسمت پیام ها از کنترل پنل کاربری نویسندگان جهت اطلاع از نحوه ارائه فایل خلاصه مقاله با نام نویسندگان و وابستگی شان


ادامه مطلب1397/11/17

وضعیت خلاصه مقالات

تعیین وضعیت(پذیرش(پوستر، سخنرانی یا پوستر و سخنرانی)، عدم پذیرش) خلاصه مقالات ارسالی به چهارمین کنگره آنکولوژی گراش


ادامه مطلب1397/11/15

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر